Mold Manufacturing Company


Vi är specialiserade på att utveckla och tillverka tekniskt krävande verktyg. Under de senaste 25 åren har vi genomfört ett oräkneligt antal krävande verktygsprojekt med utmärkt kundtillfredsställelse. Vi har tillverkat rivare och formar till formsprutning, formblåsning och även pressgjutning.Vi har tillverkat flera formar till silikongjutning och till metallformsprutning (MIM).

Vi tror starkt på att den erfarenhet som vi byggt upp under åren, är den avgörande faktorn som gör att vi kan garantera en lyckad och ekonomiskt lönsam verktygslösning för våra kunder. Vår personal har långvarig erfarenhet av utveckling och tillverkning av verktyg. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla vår verksamhet, med särskild fokus på effektivisering av våra processer för att maximera fördelar för våra kunder. Detta syns i våra leveranstider och i våra produkters tekniska tillförlitlighet och kvalitet.

Kundtillfredsställelse är mycket viktigt för oss. Våra verktygs produktivitet och tillförlitlighet bygger på vår erfarenhet och yrkeskunskap och framför allt samarbetet med er som Kund. Vi vill förstå era behov och eran omvärld så att vi kan utlova en maximal produktivitet och tillförlitlighet på produkten som vi levererar till er.

Varför Carelia Tools?


Vi bryr oss om våra kunder; vi utvecklar och tillverkar våra produkter i vår fabrik i Åminne. Vi respekterar Norra-Karelens starka traditioner inom verktygstillverkning. Vi kan garantera maximal kundtillfredsställelse genom stark yrkeskunskap och en vilja att lära sig nytt samt en förmåga att tillämpa dessa kunskaper i att skapa en verktygslösning för alla våra kunder.

Vi vill förnya oss och vi respekterar våra kunders syn på kriterier och nödvändiga teknologier hos verktygsleverantörer. Ta kontakt med oss och dela Er vision med oss. Vi tror att vi kan tillsammans ta fram en lösning och bygga ett långsiktigt samarbete sinsemellan där båda parter är framgångsrika.


Kontaktinformation


Det viktigaste för oss är en nöjd kund! Ta kontakt med oss, så tar vi fram en lösning som är bäst anpassad för ditt företags behov.

Seppo Raassina, Managing Director
puh. +358 400 233 346
seppo.raassina(a)careliatools.fi

Toivo Vatanen,  Account Director
puh. +358 500 305 654
toivo.vatanen(a)careliatools.fi