Vår personel


"Ju svårare uppdrag, desto bättre har det gått."

Vår personal har lång yrkeskarriär och erfarenhet och specialkunskap om alla delmoment i formtillverkningen. Vi kan lita på vår personal även när det gäller de mest krävande kunduppdragen. Personalomsättningen är låg. Personalen känner varandra mycket väl och umgås även på fritiden.

Ryggraden till våra mest krävande kunduppdrag är våra erfarna experter inom området. Vi tror att vi kan utvecklas ytterligare inom krävande verktygsframtagning.

 

Våra rötter


Det uppstod ett behov för tillverkning av verktyg i Norra-Karelen när man grundade ett låsföretag i staden. Det utvecklades även en stark plastindustri i området då Perlos grundade en fabrik i Åminne. Dessa fabriker skulle behöva verktyg, många som fortfarande jobbar inom verktygstillverkning, började sin yrkeskarriär i låsfabriken eller i plastfabriken. Särskilt hör man berättelser om hur man utvecklade maskiner och formar under de tidiga åren på Perlos. Dessa berättelser är grunden till den yrkesmässiga kunskapen som även Carelia Tools har inom utveckling och tillverkning av verktyg i toppklass.

Vi tror att vi kan utveckla våra kunskaper ytterligare genom de krävande uppdragen inom verktygstillverkning. Vi fokuserar på att ständigt utveckla vår verksamhet, detta utvecklingsarbete förbättrar både våra leveranstider och våra produkters tekniska tillförlitlighet.


Kontaktinformation


Det viktigaste för oss är en nöjd kund! Ta kontakt med oss, så tar vi fram en lösning som är bäst anpassad för ditt företags behov.

Seppo Raassina, Managing Director
puh. +358 400 233 346
seppo.raassina(a)careliatools.fi

Toivo Vatanen,  Account Director
puh. +358 500 305 654
toivo.vatanen(a)careliatools.fi